Nieuwsbrief

Tweede Kwartaal 2021

vagebond

Vagebond behartigt de belangen van Dak- en Thuislozen

Is praktisch in haar aanpak maar stuurt ook scherp op preventie. Opvang is nodig natuurlijk, maar dat zien we als pleisters plakken. Zonder het vangnet van deze voortreffelijk georganiseerde zorg staan we nergens. Maar onze Dak- en Thuislozen hebben vooral behoefte aan onderdak. Begrip wat onder hen leeft is een eerste stap. Deze eerste nieuwsbrief probeert hier aandacht aan te besteden. Wie schrijven deze nieuwsbrieven? Heerlijk dat we ‘ervaringsdeskundigen’ aan het woord laten, maar iedereen met een warm hart voor dit onderwerp nodigen we uit. We gaan voor een goede mix uit onze samenleving.

nieuwsbrief foto
yet these spaces, are made uninhabitable for them. ... Sometimes hostile design makes life harder even for the average citizen

Kantoorgebouw omgebouwd voor tijdelijke huisvesting dak- en thuislozen

Woonwaarts is een landelijke woningorganisatie met een warm hart voor sociale buurten. Zij geloven dat je omgeving van grote invloed is op hoe jij je voelt en hoe je functioneert. Hun motto: Thuis in de buurt! 

“Geef de dak- en thuislozen een huis. De rest komt later.”

Opiniestuk van Geert.

“Geef de dak- en thuislozen een huis. De rest komt later.” Maar het politieke antwoord is veelal een nieuw rapport. Met beleidsplannen die er niet om liegen, maar niet geeffectueerd worden. Maar als ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving constateert dat het aantal dak- en thuislozen in 10 jaar tijd is verdubbeld, dan nóg is er nauwelijks een positieve beleving. En ja, corona is al een gemakkelijk excuus voor beleidsmakers om zich achter te verschuilen. Deze realiteit, hoe dwaas ook is de huidige status: Dak- en thuislozen moeten wachten tot ze niet meer zelfredzaam zijn alvorens in aanmerking te komen voor opvang. En omdat ze geen woning hebben, kunnen ze vaak ook geen inkomen krijgen (want daar heb je een adres voor nodig). Dus dit systeem werkt wel op papier, maar niet in de werkelijkheid.

Stage HAN

Introductie van één van onze collegae

Vorige maal een prachtig, gevoelig stuk van KnaAziz. We hebben hier veel warme reacties op gehad. Nu aan het woord Achmed Abdu.

‘’Mijn naam is Achmed Abdu, ben 25 jaar oud en studeer Social Work aan de HAN in Nijmegen.  

Ik ben als vluchteling naar Nederland gekomen en die levenservaringen hebben mij gevormd tot wie ik nu ben. Ik kom oorspronkelijk uit Syrië en ben daar ook geboren. Ik was één jaar toen ik naar Nederland vluchtte samen met mijn ouders, broer en zus. Ik heb in Groesbeek op het Azc gewoond en ook in Doetinchem. 

Preventie Dakloosheid

Ervaringsdeskundigheid als sleutel tot cultuurverandering

Een van de pijlers van de preventiealliantie is het voorkomen van dak- en thuisloosheid. Er zijn veel oorzaken waardoor mensen hun huis kwijt raken. Financiële, en psychische problemen, echtscheiding, vermeende overlast of detentie of een al dan niet verplichte opname in een instelling.  Meestal is het een combinatie van meerdere factoren. Maatwerk is soms moeilijk te realiseren omdat bestaande regelingen onvoldoende toepasbaar zijn.

Maar ook omdat mensen in de knel te laat hulp inroepen of geen vertrouwen meer hebben in overheid, instellingen en hulpverlening.

Wat geeft mij recht van spreken?
Zo kwam ik zelf in 2007 op straat te staan. Na een lange periode van verslaving en herstel moest ik mijn appartement verkopen. Ik wilde doorstromen naar een huurwoning. Gezien mijn meettijd leek dat geen probleem. Binnen een jaar had ik mijn woning verkocht en reageerde ik op huurwoningen. Binnen twee maanden kon ik een woning bezichtigen en stond ik op 1. Een prima plek om te wonen. Ik ging ervoor. Maar de volgende dag kreeg ik een telefoontje. Ik kwam niet in aanmerking. Ik was geen doorstromer maar een starter. Ik had eerst moeten huren en daarna mijn woning verkopen. Ik had het andersom gedaan, waardoor ik van nummer 1 naar de onderkant van de lijst werd verbannen. Na maanden met mijn dochter samen op een kamer te hebben gewoond, vervolgens bij een hospita op zolder en als laatste, jaren op kamers in Duitsland, kwam ik uiteindelijk medio 2011 in aanmerking voor een huurwoning.

Ieder heeft zijn eigen verhaal.
Zomaar een voorbeeld. En zo heeft iedereen een verhaal hoe Je kunt aanlopen tegen alle regeltjes van de overheid en wat er van jou als burger wordt verwacht. Het gevolg is dat je het gevoel krijgt dat het vooral aan jezelf ligt. Inmiddels zijn we met alle goede bedoelingen vastgelopen in een systeem waarin de menselijke maat en oog voor de leefwereld van mensen ver te zoeken is.


_V2A1666

Sociale inclusiviteit van de daklozen in gemeente Nijmegen. 

nieuwsbrief foto

Onder begeleiding van de voorzitter van Vagebond, Ben Kregting hebben drie jonge onderzoekers een verhelderend rapport geschreven. Ymke Jansen, Mohammed Hasan & Laura Derks van de Han University of Applied Scienses.  
De conclusies bevestigen wat we al langer weten: er zijn meer dan voldoende plannen op papier, er is meer dan genoeg geld (€ 200 miljoen extra vanuit Minister Blokhuis). Vanuit diezelfde minister een toezegging voor 10.000 extra woningen voor begin 2022. Zo’n 50% van de woningbouwverenigingen hebben toegezegd de uitdaging van een dak boven het hoofd voor onze doelgroep aan te pakken. Voor een uitgebreid en goed onderbouwd verslag button

Maar met al deze goede bedoelingen is het aan ons, aan jullie, om vanuit de basis iets waar te maken van deze mooie papieren voornemens! Wil je meehelpen, meldt je dan aan bij onze voorzitter Ben Kregting op weedareus@hotmail.com

Vagebond | Gloxiniapad 3Nijmegen, Netherlands www.vagebond.foundation

Laat een reactie achter

Your email address will not be published.

%d bloggers liken dit: