ontstaan van de vagebond

stoere vsagebond

Dakloosheid

Sinds 2009 maakt het CBS een schatting van het aantal daklozen in Nederland. In 2009 schatte het CBS dat er 17.800 daklozen tussen de 18 en 65 jaar in Nederland waren[3]. In 2019 maakte het CBS opnieuw een schatting, waaruit bleek dat het aantal daklozen ruim verdubbeld was, naar 39.300. Het aantal daklozen tussen de 18 en 30 jaar, en daklozen met een niet-westerse achtergrond is verdrievoudigd. Vooral tussen 2014 en 2018 was er sprake van een stijgende trend. Zo'n 84% is man, en 37% verblijft in een van de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Meer dan de helft van alle daklozen in Nederland heeft een niet-westerse achtergrond.

Bernard Kregting bevlogen bestuurder van Vagebond

Voorzitter Raad van bestuur

Bernard Kregting uit Lent is één van de 100 gezichten van de campagne ‘Mensen maken Nederland’. De campagne vindt plaats in het kader van het Nationaal Jaar Vrijwillige inzet 2021. Een jaar lang kampeerde hij in de Nederlandse polder met zijn tentje en vishengel. Niet echt uit vrije wil, maar zonder dak boven zijn hoofd moest hij wel. Het alternatief was de daklozenopvang en dat zag hij niet zitten. Nu, twintig jaar later, kijkt Bernard vanuit zijn eigen woning terug en zet zich in voor mensen zoals hij.

Ontstaan van de Vagebond

Iedereen in Nederland kan dakloos raken, ook u.

Zo streven wij ernaar om breder te kijken dan het bestrijden van symptomen d.m.v tijdelijke opvangcentra en te focussen op de systematische oorzaken van dakloosheid in onze samenleving, zonder het individu uit het oog te verliezen. Kritisch, inclusief en realistisch bijdragen aan een onacceptabel probleem.
Zoals al eerder is gezegd, blijft het verbinden van mensen ons strijdwapen. 

opgericht in 2016

In 2016 ontstond het idee bij Bernard, Biank en Johan om een club op te richten, die zou gaan over het het complexe probleem van dakloosheid en al de facetten daar van, doormiddel van georganiseerde wandelingen en allerlei voorbereide acties.
In augustus van dat jaar werd de vereniging gerealiseerd, met een tweekoppig bestuur, en twee groot aandeelhouders. Bernard is Voorzitter(onbezoldigd), Remco Pasman lid van bestuur(onbezoldigd).
In eerste het eerste jaar hebben we vanuit de Tweede walstraat gewerkt, na een moeizaam jaar werd er besloten om de zetel naar Lent te verhuizen, sindsdien maken we gebruik van De kentering en het ZRC Nijmegen, in Apeldoorn de samenwerking met Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn, waar we een hele warme band mee hebben.
Sinds 2018 zijn we een erkend werkleerbedrijf. Waardoor we inmiddels al een tiental stagiaires hebben begeleid in hun opleiding.
We zijn actief in de volgende steden:
Nijmegen , Arnhem , Tiel, Apeldoorn, Zwolle.
Inmiddels hebben zo ‘n 12 tal gidsen.

Onze aanpak bestaat daarom uit het a) in contact staan met de groep waarover het gaat, b) overleggen met de betreffende bestuurders, zorgverleners en beleidsmaker en c) zorgen voor een vertaling van deze problematiek aan de gemeenschap. Juist in tijden van economische crisis en tegenspoed, is hulp voor deze groep mensen harder nodig dan ooit.

Ontstaan van de Vagebond

Nederland opvang vrij!

Bernard & Anisah

Missie

Hoe? Door middel van goede samenwerking tussen de overheidsinstanties, woningcorporaties, zorginstellingen en vooral met ervaringsdeskundigen zelf. Want praten mèt werkt altijd beter dan praten óver. Mede door het geven van deze stadswandelingen, heeft de Vagebond een netwerk van (ex)dak -en thuislozen. En nu is het tijd om deze kennis en kunde niet alleen te verbinden met de gebruikers van de wandeling maar om de stem van deze groep mensen beter tot zijn recht te laten komen in het uiteindelijke beleid. 

Visie

Stichting de Vagebond is opgericht om mensen te verbinden. Wat begon met het organiseren van stadswandelingen om mensen kennis te laten maken met het leven als daklozen in Nijmegen, is uitgegroeid tot een brede organisatie die opkomt voor de belangen van de dak -en thuislozen. Onze ambitie? Binnen 5 jaar niemand meer zonder thuis op straat. Wij zijn ervan overtuigd dat het kan.

Waardes

Vagebond stadswandelingen

 loop mee met een ex-dakloze van Stadswandeling Vagebond, dat kan in de volgende steden: Nijmegen, Arnhem, Tiel en Apeldoorn.

Dat kan in groepsverband of ga in je eentje, leerzaam voor kinder, maar we hebben ook een route die goed te doen is voor mensen met een beperking.

wij nemen je mee in de verborgen wereld van dakloosheid, aan het einde van wandeling nemen we nog een bakkie koffie en krijg je nog een alcohol en drugs expierence . (optische beperking)

%d bloggers liken dit: